Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ ufabettermentu.xyz มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณควรทราบ ซึ่งถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลที่คุณต้องรู้ว่าการเก็บรักษาข้อมูลของทางเว็บเป็นอย่างไร มีวิธีไหนบ้าง และการเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยจริงหรือไม่ โดยทางเว็บมีการชี้แจ้งไว้เป็นข้อ ๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวของสมาชิกเอง

Privacy Policy

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม
ข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกลงทะเบียนในขั้นตอนการสมัครสมาชิกไว้ ทั้งชื่อ-นามสกุลจริง , อีเมล , เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ , อาชีพ , ข้อมูลการชำระเงิน , ข้อมูลการเข้าเล่นวางเดิมพัน , และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณส่งให้โดยตรงกับทางเว็บของเรา

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มีการเกิดจากการใช้บริการกับทางเว็บ ไม่ว่าจะผ่านการสมัครสมาชิก , การวางเดิมพัน , และการเข้าใช้งานเว็บ ufabettermentu.xyz โดยมีการรวบรวมอัตโนมัติเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์เราผ่านคุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันด้วย

3. การนำข้อมูลมาใช้
ข้อมูลส่วนตัวที่ ufabettermentu.xyz รวบรวมไว้เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงจัดการเว็บไซต์ หรือ Application ที่ให้บริการ , สนับสนุนแผนทางการตลาด , วิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ , แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการของเว็บไซต์ , ส่งเสริมการสื่อสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ

4. การแชร์ข้อมูล
ทางเว็บ ufabettermentu.xyz จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อเผยแพร่แก่บุคคลที่สามก่อนได้รับอนุญาตไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

5. การจัดเก็บของข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

6. ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี
ทางเว็บ ufabettermentu.xyz ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีใช้บริการ ตามข้อบังคับและนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งถ้าตรวจสอบเจอว่ามีสมาชิกท่านใดมีอายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บจะทำการยกเลิกบัญชีสมาชิกทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สิทธิ์ของผู้ใช้
ผู้ใช้บริการสามารถการเข้าถึงการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมถึงการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการส่งอีเมลมาที่  contact@ufabettermentu.xyz เพื่อขอใช้สิทธิ์นี้กับทางทีมงานได้ตลอดเวลา

8. การปรับปรุงนโยบาย
ทางเว็บ ufabettermentu.xyz มีสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์

9. การติดต่อเรา
ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อทีมงานเข้ามาได้ทาง contact@ufabettermentu.xyz

10. วันที่นโยบายนี้บังคับใช้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2015

11. ภาษาของนโยบายนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย ซึ่งหากมีการแปลเป็นเวอร์ชันอื่นจะถือให้มีผลบังคับใช้เช่นกัน

ทางเว็บ ufabettermentu.xyz ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง Privacy Policy หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการ ได้ทันทีภายใต้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร